Гарантія

*Якщо не зазначено інше, ця обмежена гарантія на 5 років поширюється на всі вироби компанії Yakima Australia Pty Ltd. Ця гарантія поширюється тільки на початкового роздрібного покупця і припиняється, коли початковий покупець продає або іншим чином передає виріб іншій особі.

Після огляду виробу компанія Yakima зобов'язується усунути дефекти матеріалів та (або) виробничі дефекти, відремонтувавши чи замінивши дефектний виріб (на розсуд компанії Yakima) без оплати за деталі або роботу з урахуванням обмежень та виключень, зазначених у цій гарантії. Компанія Yakima має право на власний розсуд відмовитися від ремонту або заміни дефектного виробу. У такому разі компанія Yakima зобов'язується відшкодувати початковому роздрібному покупцеві вартість виробу в повному обсязі або надати кредит на придбання нових виробів або компонентів багажника на даху компанії Yakima (на розсуд компанії Yakima).

Ви маєте право пред'являти претензії за цією гарантією лише за необхідності гарантійного обслуговування, надавши виріб компанії Yakima разом з оригіналом рахунку-фактури, чеком або іншим підтвердженням.

Ця гарантія не поширюється на несправності, спричинені природним зносом (у тому числі подряпини, вм'ятини, розриви, естетичне окислення поверхонь або природну зміну кольору і матеріалів протягом тривалого часу і використання), комерційним використанням, неприпустимою експлуатацією транспортного засобу, пошкодженням внаслідок неправильно закріпленого вантажу, аварією, поломкою транспортного засобу, на якому було встановлено виріб компанії Yakima, а також модифікації або ремонт, які не були проведені або дозволені компанією Yakima. Крім того, ця гарантія не поширюється на несправності, що виникли внаслідок обставин, які не залежать від компанії Yakima, у тому числі крадіжку, неправильне використання, перевантаження або недотримання порядку складання, монтажу або використання виробу відповідно до письмових інструкцій або вказівок компанії Yakima, що постачаються разом із виробом або які було надано початковому роздрібному покупцеві. Компанія Yakima не відшкодовує витрати на технічне обслуговування, демонтаж або складання виробу компанії Yakima.

Компанія Yakima не відшкодовує шкоду, завдану блискавкою, водою, вогнем, форс-мажорними обставинами, війною, заворушеннями або іншими причинами, що не залежать від компанії Yakima.

Цей виріб компанії Yakima вважається таким, що не має дефектів матеріалу або виробничих дефектів, але вимагає адаптації відповідно до національних або місцевих технічних вимог або вимог безпеки, дійсних у країні, що не є країною продажу.

У разі необхідності гарантійного обслуговування ви маєте повернути виріб Yakima дилеру, у якого його придбали, або (іншому) затвердженому дилеру компанії Yakima.

Дилер компанії Yakima надасть початковому роздрібному покупцеві інструкції щодо подальших дій. Якщо початковий роздрібний покупець не може зв'язатися з дилером компанії Yakima або дилер не може усунути дефект, початковий роздрібний покупець має зв'язатися з офіційним дистриб'ютором у країні.

Щоб отримати засіб правового захисту у межах цієї гарантії (від дилера компанії Yakima або безпосередньо від компанії Yakima), слід підтвердити факт покупки шляхом надання оригінального рахунку-фактури або чека. *Якщо не вказано інше, ця гарантія поширюється на всі вироби, виготовлені після 1 січня 2006 р.

Ця гарантія не впливає на законні права кінцевого користувача відповідно до чинного національного законодавства щодо авторизованого дилера Yakima, які випливають з договору купівлі-продажу або іншим чином . Якщо в національному законодавстві не зазначено інше, права кінцевого користувача обмежуються правами, наданими за цією гарантією. Компанія Yakima, її група компаній і ,дистриб'ютори (включаючи уповноважених роздрібних продавців Yakima) не несуть відповідальності за непрямі або подальші збитки.